Uniek en persoonlijk cadeau
Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Een fles in elke prijsklasse

Algemene Voorwaarden

1) Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
- Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Bubbels&Wijnen.nl opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
- Diensten: De dienst die Bubbels&Wijnen.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van een cadeaupakket met wijn gerelateerde producten in Nederland.

2) Bestellingen

2.1) Bestellingen plaats je per wijnkist en wijnverpakking met daarin wijn of bubbels.

2.2) Voor grotere bestellingen kun je contact opnemen met Bubbels&Wijnen.nl door een e-mail te sturen naar [email protected] Bubbels&Wijnen.nl kan dan beter inspelen op de wensen van klant zoals betaling, levering, personalisering in de vorm van een eigen huls, boodschap op wijnkist etc.

2.3) Bubbels&Wijnen.nl brengt voor de bezorging van internetorders binnen Nederland naar elk willekeurig adres € 5,95 in rekening. Mocht de koper het cadeaupakket met spoed willen laten bezorgen dan dient de koper contact op te nemen met de klantenservice van Bubbels&Wijnen.nl. Bubbels&Wijnen.nl kan niet garanderen dat deze spoedbestelling geleverd wordt.Voor een spoedbestelling rekenen wij een verhoogd bezorgtarief.

2.4) Je kunt bij Bubbels&Wijnen.nl al vanaf één kadopakket bestellen en laten bezorgen op het  bezorgadres. Wij zorgen er dan ook voor dat het gekozen cadeaupakket in een chique wijnkist incl. huls met persoonlijk boodschap (tekst, filmpje en/of foto) bij de ontvanger wordt afgeleverd. De aangesloten wijnwinkel zal het geselecteerde cadeaupakket op de aangegeven verzenddatum versturen.

2.5) Bubbels&Wijnen.nl maakt in Nederland gebruik van PostNL als bezorgservice. Het is mogelijk dat de bestelling in delen aankomt. Dit is alleen het geval als de bestelling uit meerdere cadeaupakketten bestaat. De wijnwinkel verstuurt het kadopakket via de PostNL. Wij doen natuurlijk ons uiterste best dat jouw order in zijn geheel bij de ontvanger aankomt.

2.6) Alle geplaatste orders worden zo snel mogelijk verwerkt en Bubbels&Wijnen.nl streeft ernaar binnen 2 werkdagen jouw bestelling te laten bezorgen binnen Nederland. Elke bestelling wordt tot 2 keer toe bij de receptie of aan de deur aangeboden voor 17.00u. Bubbels&Wijnen.nl is niet verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. Indien de ontvanger niet thuis is, zal PostNL de eerstvolgende werkdag nogmaals het pakket aanbieden of bij de buren aanbieden. Als de ontvanger in beide gevallen niet thuis is en zijn/haar buren ook niet, dan zal de bestelling bij het dichtstbijzijnde PostNL afhaaldepot worden neergezet. De ontvanger kan dan zijn/haar cadeaupakket bij dit centrale punt afhalen.

2.7) Alle aanbiedingen van Bubbels&Wijnen.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, nemen we contact met je op en wordt er eventueel een alternatief aangeboden.

2.8) Bubbels&Wijnen heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Zodra je een bestelling hebt geplaatst kunnen de prijzen van de bestelde producten niet meer worden gewijzigd, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

2.9) Wanneer je een bestelling plaatst worden jouw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij je hier zelf opdracht toe geeft. De wet persoonsregistratie is hierop van toepassing.

2.10) Bubbels&Wijnen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer jouw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met je opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor jou niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

2.11) Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.

2.12) Indien het cadeaupakket aan de deur wordt geweigerd kan de klant binnen 2 weken aangeven of het pakket nogmaals aangeboden dient te worden op hetzelfde adres of dat het pakket naar een ander bezorgadres kan worden verstuurd. In beide gevallen worden er extra verzendkosten in rekening gebracht. BubbelsenWijnen.nl hanteert geen restitutiebeleid.

3) Betalingen

3.1) Bubbels&Wijnen.nl hanteert in Nederland een betalingsysteem waarmee bestellingen betaald kunnen worden, n.l. iDeal.

3.2) Bubbels&Wijnen.nl maakt gebruik van Sisow Payment Innovations als payment provider. Op bankafschriften kan de naam Sisow Payment Innovations genoemd worden, gevolgd door Bubbels&Wijnen. Sisow Payment Innovations is echter geen partij in de koopovereenkomst tussen jou en Bubbels&Wijnen.nl

3.3) Betalingen waarbij het bedrag anders is dan het te betalen bedrag worden door Sisow Payment Innovations geweigerd.

4) Prijzen

4.1) Alle prijzen die vermeld staan op www.bubbelsenwijnen.nl zijn inclusief 21% BTW.

4.2) Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

5) Aansprakelijkheid

5.1) Bubbels&Wijnen.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of uitvoering van de diensten, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, niet vervulde verwachtingen, immateriële schade en schade door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom. Dit geldt dus ook voor gevallen waarin een fles met label met QR-code niet bij de aangewezen ontvanger wordt bezorgd, maar bij een derde; bij verwisseling van QR- codes; indien QR codes of accounts worden gehackt en indien Bubbels&Wijnen.nl de gepersonaliseerde QR-code heeft vervangen door een algemene QR-code i.v.m strijd met de goede zeden en/of openbare orde.

5.2) Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Bubbels&Wijnen.nl voor enige schade voortvloeiend uit of in enig opzicht verbandhoudend met gebruik van de website en/of uitvoering van de diensten, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur wel aansprakelijk is, is aansprakelijkheid van Bubbels&Wijnen.nl in alle gevallen beperkt tot heruitvoering van de opdracht dan wel, naar jouw keuze, tot eenmaal de factuurwaarde van de bestelling. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

5.3) Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Bubbels&Wijnen op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid).

5.4) Bubbels&Wijnen.nl zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bubbels&Wijnen of de tot de directie of leidinggevende ondergeschikten.

5.5) Bubbels&Wijnen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

6) Annuleringen

6.1) Om een bestelling te annuleren dient de koper dit per e-mail door te geven via [email protected] Bubbels&Wijnen.nl kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden.

6.2) Bij annuleringen rekent Bubbels&Wijnen.nl 10% van de totale order.

7) Klachten

7.1) Als je een klacht hebt kun je deze per post aan ons doen toekomen

7.2) Klachten dienen tot 1 maand na aflevering ingediend te zijn.

7.3) Ook indien koper een klacht indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

8) Privacy

8.1) Gegevens van de koper zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties.

9) Gepersonaliseerde fles d.m.v. halslabel met QR-code

9.1) Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk om per fles een databestand (“Inhoud”) te uploaden, welke door middel van een QR-code (soort streepjescode) op het label aan de fles wordt geplakt. Deze inhoud wordt bewaard op de server van Bubbels&Wijnen.nl zodat degene die de fles ontvangt, dmv een telefoon of een internetbezoek de inhoud van dit bestand kan bekijken door het uitlezen van de QR code en/of het intypen van de persoonlijke code.

9.2) Geplaatste inhoud mag in geen geval inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van een ander of op enige andere manier onrechtmatig tegenover derden en/of strafbaar zijn. Inhoud mag dus ook niet in strijd met goede zeden of de openbare orde zijn. Door het uploaden van inhoud garandeer je dat deze geen inbreuk maakt op rechten van anderen of anderszins onrechtmatig is. Je vrijwaart Bubbels&Wijnen.nl voor aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten dan wel uit anderen hoofde. Voor zover je zelf niet de volledig rechthebbende bent ten aanzien van de inhoud (bijvoorbeeld omdat het elementen bevat van derden, zoals bijvoorbeeld muziek), garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten en / of toestemmingen beschikt, en dat je de morele rechten van betrokken derden hebt gerespecteerd (zoals bijvoorbeeld vermelding van naam van de maker of toestemming van degene die op een foto staat afgebeeld).

9.3) Bubbels&Wijnen.nl is niet inhoudelijk verantwoordelijk en onderschrijft de inhoud en/of de daarin gegeven meningen en opvattingen niet. Daarom aanvaardt Bubbels&Wijnen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste inhoud. Bovendien controleert Bubbels&Wijnen.nl inhoud niet automatisch voorafgaand aan plaatsing. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

9.4) Indien door een member op de website geplaatste inhoud volgens een ander onrechtmatig is, kan men gebruikmaken van de klachtenprocedure, waarna de inhoud door Bubbels&Wijnen kan worden verwijderd dan wel ontoegankelijk kan worden gemaakt. Ook kunnen in een dergelijk geval jouw gegevens worden verstrekt aan de klagende partij. Voor het indienen van een klacht kan er een e-mail gestuurd worden naar [email protected]

9.5) Indien Bubbels&Wijnen.nl van mening is dat de geplaatste inhoud onrechtmatig is, en/of in strijd met de goede zeden en openbare orde, mag zij ten allen tijde de inhoud direct verwijderen. Indien de bestelling nog niet is afgerond, zal de gepersonaliseerde QR- code worden vervangen door een standaard Bubbels&Wijnen QR-code.

9.6) Je behoudt al jouw eigendomsrechten op de door jouw geplaatste inhoud. Als je jouw inhoud naar Bubbels&Wijnen.nl upload of op de website plaatst, dan verleen je: - Bubbels&Wijnen.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die inhoud in verband met de verlening van de diensten; - De ontvanger en/of eigenaar van een fles met jouw gepersonaliseerde QR-code een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de website of telefoon toegang verschaffen tot de door jouw geplaatste inhoud, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die inhoud, voor zover op grond van de functionaliteit van de website en ingevolge de voorwaarden is toegestaan.

 

 

 

Geef de heerlijkste Bubbels Cadeau
Geef de heerlijksteBubbels Cadeau
Geef de mooiste Wijnen Cadeau
Geef de mooisteWijnen Cadeau